اوصف ايه. اوصف إيه by Mohammed Alsahli

محمد السهلي

اوصف ايه

. . ÝÑÍÉ ÚãÑì æÒåÑÉ ÔÈÇÈÉ íÇãÇ äÝÓì ÃÑÏ ÍÇÌÉ ãä ÍäÇäß ãä ÚØÇÁß ßÑãæßì Ýì ÔåÑ ãÇÑÓ íæã æÇÍÏ Ýì ÇáÓäÉ ÈÓ íÇãÇ ÇáÚãÑ ßáÉ ãÇíÓæì ßáãÉ Ýì ãÞÇãß ÊíÌì äæÕÝ ÔÚÑ ÇÈíÖ åæ äæÑ Çáßæä ÈÍÇáÉ æáÇ äæÕÝ áæä Úíæä ÝíåÇ ÎíÑ æÝíåÇ ÝÑÍÉ ÊíÌì äæÕÝ áãÓÉ ÇíÏ ßá ÍäÇä ÇáÏäíÇ ÝíåÇ æáÇ äæÕÝ ÑæÍ ÞæáíÈ ßáÉ ÎæÝ æßáÉ ÎíÑ ÃÎÏÊ æÚÏ ææÝíÊ ÈíÉ ÒíÇÑÊß íÇãÇ ááÍÈíÈ ÝæÞ ßÊÇÝì æáÓÉ æÚÏì ãÓÊãÑ Øæá ÍíÇÊì ÊÍÊ ÇãÑß ÞÇáæÇ ÃÈ æÞÇáæÇ ÃÎ. ØÈ ÃæÕÝ áåÝÉ ÑæÍ æáÇ ÃæÕÝ ÞáÈ Íäæä ÃæÕÝ ÅíÉ ÇäÇ æáÇ ÇíÉ ÚÏì ÚãÑì Óäíä ÈÊÌÑì ÞÏÇã Úíæäß ÔÇíÝ ÍíÇÊì äÝÓì ãÑÉ ÇáÚãÑ íåÏì ÃÝÖá ÇæÕÝ Ýíßì æÇÍßì ÈÓ åÍßì æÃÞæá ÇíÉ íÇãÇ ÏÇ ÇäÊì ÇáÎíÑ ÈÍÇáÉ. كلمات اغنية - اوصف إيه - محمد السهلي - كلمات اغاني سعودية - اوصف ايه مش عارف اوصف فيها ايه ده قمر منور ولا ايه ولا ايه ولا ايه حلوة دي انا لازم امسك فيها دي مش عارف احكي انا عنها ايه ولا ايه ولا ايه لايقة دي اوي عليا ومفيش احلى من كدا هدية مهما اتقال لي دي اللي بالملي عايزها أنا الله الله الله بيها هعيش انا احلى حياة هوا انا يعني هشوف احلى منها فين الله الله الله بيها هعيش انا احلى حياة هوا انا يعني هشوف احلى منها فين لا مفيش فالدنيا منها اكيد مفيش من بس نظرة متتنسيش جوا قلبك تعيش لو ملاك كنت هصدق لو ملاك الناس قالولي محلياك ايوة دي مكملاك لايقة دي اوي عليا ومفيش احلى من كدا هدية مهما اتقال لي دي اللي بالملي عايزها أنا الله الله الله بيها هعيش انا احلى حياة هوا انا يعني هشوف انا احلى منها فين الله الله الله بيها هعيش انا احلى حياة هوا انا يعني هشوف احلى منها فين. .

التالى

محمد السهلي

اوصف ايه

. للاستماع على جميع المنصات اشترك في قناة محمد السهلي الرسمية محمد السهلي - عايز انسى حصرياً مع الكلمات 2020 Mohammed Alsahli - 3ayz Ansa Vertical Video 2020 غناء: كلمات :محمد جابر الحان : احمد راجح توزيع : اسامة عبدالهادي تصوير الغلاف: احمد تصميم : محمد نصار شكر خاص : spike كلمات: ماجاش في خيالي وانا سايبه هيوحشني وهوا بعيد وكنت فاكرها هتعدي وهعرف اعيش واحب جديد لكن من يومها وانا حاسس في بعده عني شي ناقص وشوقي كل يوم بيزيد ماكان قدامي وفحضني وكان امله اني افضل ليه ليه سبت غروري يبعدني مادام هتعب واضيع بعديه ياريتني ماسبتهوش يومها حياتي في بعده ايه لزومها واعيشها وهوا غايب ليه ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زمانه شالني من باله ورتب بعدي احواله مفيش حاجة سايبهالو تخليه يدي تاني امان ومش عارف ونفسي ارجع لكن خايف لا يبقى ساعتها مش شايف غير اني جرحته مرة زمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساعات بتخيله معايا كاننا لسا مابعدناش وافوق على جرح جوايا عشان سبته ومكملناش وجعته وعمره ما وجعني ومين فالدنيا دي يعني بيتعلم فيوم ببلاش غلطت وبعته بايديا وقلت الدنيا فيها كتير ولو رجع الزمن بيا اكيد لازم هعيد تفكير ياريت ايامنا يتعادو عرفت انا قيمته في بعاده وبتمناله كل الخير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زمانه شالني من باله ورتب بعدي احواله مفيش حاجة سايبهالو تخليه يدي تاني امان عايز انسى ومش عارف ونفسي ارجع لكن خايف لا يبقى ساعتها مش شايف غير اني جرحته مرة زمان. . ØÈ ÇæÕÝ ÑíÍÉ ÚØÑ æáÇ ÇæÕÝ ÞáÈ ßÈíÑ ÇæÕÝ ÇíÉ ÇäÇ æáÇ ÇíÉ íÚæÏ áÎÇØÑì ØíÝß æíåá ÇáÏãÚ ãä Úíäì Úáì ÌáÓÉ ÌáÓäÇåÇ æÚáì ÖÍßÉ ÖÍßäÇåÇ æÚáì ÇíÇãäÇ ÇáÍáæÉ ÛÏÊ ÐßÑì ÊÈßíäÇ æÈäÝÓ ÇáæÞÊ ÊÑæíäÇ ÓÇÞ Çááå æÞÊ ÌãÚäÇ. . ÞÇáæÇ ÎÇá æÞÇáæÇ ÓíÏ áßä ÇäÊì ãáßíÔ ãËíá ÅäÊì ãÑÓì Çáßæä ÈÍÇáÉ Èíßì äÑÓì áÔØ ÎíÑ ßá æÇÍÏ ÃãÉ ÛÇáíÉ ÝæÞ ßÊÇÝÉ ÔÇíáåÇ ÚÇáíÉ æÇäÊì ÈÑÏÉ ÚäÏì ÛÇáíÉ äÝÓì ÇÔíáß ÝæÞ ßÊÇÝì äÝÓì ÇØíÑ Èíßì áÝæÞ äÝÓì íÇãÇ ÇÔæÝ ÍíÇÊß ÏÇíãÇ ÈÝÑÍÉ æãáíÇäÉ äæÑ ÈÓ ÈÑÌÚ ÊÇäì æÇÓßÊ æÇÞæá áäÝÓì ÈÊÚãá ÇíÉ áæ ÚÔÊ ÝæÞ ÇáÚãÑ ÚãÑ ÚãÑì ãÇ ÇÞÏÑ Ú ÇáæÝÇ ÏÇ ÇäÊì íÇãÇ ÓÈÈ æÌæÏì ÇæÕÝ ÇíÉ ÇäÇ æáÇ ÇíÉ ÇæÕÝ ÑÞÉ æÑÏ.

التالى

محمد السهلي

اوصف ايه

. . . ØÈ ÃæÕÝ ÎÝÉ Ïã æáÇ ÃæÕÝ äÙÑÉ Úíä ÃæÕÝ ÍÈ ÈÌÏ. . .

التالى

اوصف إيه by Mohammed Alsahli

اوصف ايه

. . . . .

التالى

اوصف إيه by Mohammed Alsahli

اوصف ايه

. . . . .

التالى

محمد السهلي

اوصف ايه

. . . . .

التالى

اوصف إيه by Mohammed Alsahli

اوصف ايه

. . . . . . .

التالى

ÃæÕÝ ÇíÉ ÇäÇ æáÇ ÇíÉ

اوصف ايه

. . . . . . .

التالى