انتي بقلبي وجوا الروح. جوا الروح

كلمات اغنيه جوا الروح

انتي بقلبي وجوا الروح

. نمی توانم به تو بگویم، نمی توانم توان گفتن این را به تو ندارم ، ببین عشق تو با من چه کرده است ، کسی جز تو را ندارم ای عشق من ، دوستت دارم أنتي بألبي وجوا الروح تو در دل و در اعماق وجود منی حاسس بغرامك وين ما بروح عشق تو را هر کجا که می روم احساس می کنم ضميني وقولولي حبيبي ، بحبك أنا. جوا الروح بقلك شو بقلك بدى قلك انى بحبك كلمة حبيبى يا حبيبى صغيرة عليك بعشق صوتك كلامك وعينيك انتى بقلبى وجوا الروح حاسس بغرامك وين ما بروح ضمينى وقوليلى حبيبى بحبك انا قلبى ما صدق ولا شاف بطيبة قلبك بتغار عليا قد الدنيا بموت عليك عمرى ابتدى بلمسة من ايديك ما فيا قلك ما فيا غرامك شو عامل فيا ما بدى غيرك حبيبى بحبك انا. بقلك شو بقلك بدي قلك اني بحبك كلمة حبيبي يا حبيبي صغيرة عليك بعشق صوتك كلامك وعينيك انتي بقلبي وجوا الروح حاسس بغرامك وين مابروح ضوميني وقوليلي حبيبي بحبك انا قلبي ما صدق ولا شاف بطيبة قلبك بتغار علي قد الدنيا بموت عليك عمري ابتدى بلمسة من ايديك مافيي قلك مافيي غرامك شو عامل فيي مابدي غيرك حبيبي بحبك انا. .

التالى

اغنية جوا الروح (فضل واليسا)

انتي بقلبي وجوا الروح

. . من را نزد خود نگهدار و به من بگو ای عشق من ، دوستت دارم البي ماصدق ولا شاف بطيبة قلبك ، بتغار عليه دل من باور نکرد و پاکی دل تو را ندید ، و به آن حسادت می ورزد اد الدني بموت عليك ، عمري ابتدا بلمسة من ايديك. استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است. . من را نزد خود نگهدار و به من بگو ای عشق من ، دوستت دارم ترجمه از گروه ترجمه سایت ترجمه ترانه های عربی است.

التالى

كلمات اغنية جوا الروح

انتي بقلبي وجوا الروح

كلمات اغنية جوه الروح مع اليسا من فضل شاكر Arabic Font إليسا بقلك شو بقلك بدى قلك انى بحبك كلمة حبيبى يا حبيبى صغيرة عليك بعشق صوتك كلامك وعينيك فاضل انتى بقلبى وجوا الروح حاسس بغرامك وين ما بروح ضمينى وقوليلى حبيبى بحبك انا إليسا قلبى ما صدق ولا شاف بطيبة قلبك بتغار عليا قد الدنيا بموت عليك عمرى ابتدى بلمسة من ايديك فاضل ما فيا قلك ما فيا غرامك شو عامل فيا ما بدى غيرك حبيبى بحبك انا English font ba2lk sho b2ellak bady 2ellak eny ba7ebk ya 7abeby zghera 3alayk ba3sha2 sotak kalamk w 3enayk enty b 2alby w gowa el rou7 7ases b ghramek ween mabrou7 domeny w 2oulely 7abeby ba7ebak ana 2alby masda2 wala shaf btebet 2albak betghar 3alaya ad el donya bamot 3alayk 3omry ebtada b lamsa mn edek mafeya 2ellak mafeya gharamk sho 3amel feyye ma baddy gheyrak 7abeby ba7ebak ana English Translation Elissa Tell you what to tell you, i want to tell you i love you a word my love, O my love is a small word for you I´m in love with your voice, your words and your eyes Fadel You in my heart and inside of the soul I feel your passion wherever i go Hug me and tell me my love; i love you Elissa My heart didn´t believe and never saw the sweetnies in you heart You get jealouse as much as the world i die for you My life began with touch of your hands Fadel I cant tell you i can´t Your love passion, what did it do to me I don´t want no one but you. . My love i love you. بقللك شو بقللك بدي قللك اني بحبك كلمة حبيبي ياحبيبي صغيرة عليك بعشق صوتك كلامك وعينيك انتي بقلبي وجوا الروح حاسس بغرامك وين مابروح ضميني وقوليلي حبيبي بحبك انا قلبي ماصدق ولا شاف بطيبة قلبك بتغار علي اد الدنيا بموت عليك عمري ابتدا بلمسة مين ايديك مافي قللك مافي غرامك شو عامل في مابدي غيرك حبيبي بحبك انا. بقلك شو بقلك بدى قلك انا بحبك كلمه حبيبي يا حبيبي صغار عليك بعشق صوتك كلامك و عينيك انتى بقلبي و جوا الروح حاسس بغرامك وين ما بروح ضومينى و قوليلى حبيبي بحبك انا قلبي ما صدق و لا شاف بطيبه قلبك بتغار على ربما الدنيا بموت عليك عمري ابتدي بلمسه من ايديك مافيى قلك ما فيي غرامك شو عامل فيي مابدى غيرك حبيبي بحبك انا. الیسا و فضل شاکر جوا الروح بألك شو بألك بدي الك اني بحبك به تو می گویم ، ببین چه می گویم ، می خواهم به تو بگویم دوستت دارم كلمة حبيبي ياحبيبي صغيره عليك کلمه ی عشق من ، که ای عشق من برای تو کوچک و کم است بعشق صوتك كلامك وعينيك عاشق صدا ، کلام تو و چشمانتم أنتي بألبي وجوا الروح تو در دل و در اعماق وجود منی حاسس بغرامك وين ما بروح عشق تو را هر کجا که می روم احساس می کنم ضميني وقولولي حبيبي ، بحبك أنا.

التالى

كلمات اغنيه جوا الروح

انتي بقلبي وجوا الروح

به اندازه ی دنیا برای تو می میرم ، و زندگی من با یک لمس دست تو آغاز شد مافي الک مافي غرامك شو عامل فيه مابدي غيرك حبيبي ، بحبك أنا. . جوا الروح بقلك شو بقلك بدي قلك اني بحبك كلمة حبيبي يا حبيبي صغيرة عليك بعشق صوتك كلامك وعينيك انتي بقلبي وجوا الروح حاسس بغرامك وين مابروح ضوميني وقوليلي حبيبي بحبــــــك انا قلبي ما صدق ولا شاف بطيبة قلبك بتغار علي قد الدنيا بموت عليك عمري ابتدى بلمسة من ايديك مافيي قلك مافيي غرامك شو عامل فيي مابدي غيرك حبيبي بحبـــــــــك انا. . . . .

التالى

اغنية جوا الروح (فضل واليسا)

انتي بقلبي وجوا الروح

. . . . . .

التالى

كلمات اغنيه جوا الروح

انتي بقلبي وجوا الروح

. . . . . . .

التالى